Tehtäviä päätöksentekoon

Voit valita alla olevista tehtävistä jonkun työryhmäsi käyttöön Noodissa. Voit myös muokata tehtävää omiin tarpeisiisi sopivaksi.

 1. maalaa tehtäväteksti
 2. kopioi se ctrl-C- painikkeilla leikepöydälle (tai valitse valikossa Edit - Copy)
 3. siirry Noodin Luo tehtävä -sivulle
 4. liitä teksti tekstikenttään ctrl-V-painikkeilla. (tai valitse valikossa Edit - Paste)

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ | Tehtävä tärkeiden kohtausten hahmottamiseksi

TEHTÄVÄ
Mene kaikki tekstit- näkymään. Siirrä kansioon "tärkeät" ne tekstit, joiden koet olevan olennaisia käsikirjoituksen aiheen kannalta. Omia tekstejä ei saa siirtää! Huomaa, että joku on saattanut siirtää osan teksteistä jo ennen sinua, ja tekstit ovat jo oikeassa kansiossa. Kirjoita kuulumisiin viesti, kun olet tehnyt siirron - näin vetäjä voi hahmottaa, ketkä kaikki ovat sanoneet oman painavan sanansa. Perustele kuulumisissa lyhyesti, miksi valitsit juuri kyseiset tekstit.

ESIMERKKI:
Ryhmäläisiä voi pyytää siirtämään tärkeät- kansioon esim. rakkauden (eli käsikirjoituksen aiheen) kannalta olennaisia tekstejä, tai esimerkiksi tekstejä, joista voitaisiin muokata lauluja.

RAKENNETYÖKALU KÄYTTÖÖN | Tehtävä kohtausten valitsemiseksi

TEHTÄVÄ
Tee oma rakenne-ehdotus, johon valitset mukaan viisi kohtausta, jotka mielestäsi ovat käsikirjoituksen kannalta olennaisia. Kohtaukset voivat olla sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Anna rakenne-ehdotukselle nimi oman nimesi mukaan.

ESIMERKKI:
Ryhmäläisten valittua kukin 5 kohtausta, voi vetäjä laskea, mitkä kohtaukset tuntuvat saaneen eniten suosiota käsikirjoituksen olennaisimpina. Vetäjä voi laittaa listan esille esim. tehtävän esimerkkitekstiin tai uutisiin. Samalla hän voi nostaa esiin niitä asioita, jotka valittujen kohtausten kohdalla tuntuvat nousseen esiin (esim. tietty miljöö tai rakkaustarina).

Vetäjä voi tämän listan perusteella tehdä ensimmäisen ehdotuksen koko käsikirjoituksen rakenteeksi - liittäen mukaan esim. kohtauksia, joita pitää vielä kirjoittaa tai kohtauksia, joita kukaan ei maininnut mutta vetäjä pitää olennaisena. Seuraavassa työvaiheessa voidaan käynnistää keskustelu vetäjän tekemästä rakenne-ehdotuksesta.

DOODLE KÄYTTÖÖN | Tehtävä yhteisen tapaamisajan valitsemiseksi

TEHTÄVÄ
Käy äänestämässä täällä (vetäjä laittaa linkin), milloin sinulle olisi sopiva hetki olla koneen ääressä yhtä aikaa muiden kanssa.

Tässä tehtävässä vetäjä käy tekemässä etukäteen äänestysvalikon osoitteessa www.doodle.com. Hän saa sähköpostiinsa linkin, jonka voi liittää tehtäväkenttään käyttämällä ketjun kuvaa. Tarkemmat ohjeet linkittämiseen täällä.

ESIMERKKI:
Ryhmäläiset valitsevat perjantain, lauantain ja sunnuntain väliltä sunnuntain kello 14. Tuolloin kaikki ovat samaan aikaan koneen ääressä.

Äänestystyökalua voidaan käyttää myös esim. hahmojen valitsemiseen.

OHJEITA JA PÄÄTÖKSIÄ | Tehtävä työvaiheen päätösten lukitsemiseksi

TEHTÄVÄ
Lue alla oleva teksti.

Kommentoi tekstiä kommenttikentässä. Kerro ainakin:

 • kannatatko ehdotettuja päätöksiä? Jos et, nimeä vaihtoehto.
 • mitä mielestäsi kannattaisi seuraavaksi tehdä?
 • mistä olisit itse kiinnostunut - haluatko keskittyä jonkin tietyn osa-alueen kirjoittamiseen?

ESIMERKKI:
Vetäjä on vastannut tehtävään kirjoittamalla ensimmäisen tekstin, jossa hän

 • käy läpi ryhmän keskustelujen pohjalta tehdyt päätökset
 • ehdottaa seuraavia työvaiheita
 • jakaa isomman ryhmän pienempiin (joille on käynnistetty oma kirjoittajaryhmä)
 • jnejne

Ryhmäläiset kommentoivat kukin tekstiä, ja sitoutuvat tai ovat sitoutumatta päätöksiin.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License