Tutkiva teatteri

"Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutuksen piirissä käytetty käsite ja metodi, jolla tarkoitetaan teatteria joka toimii tutkimuksen välineenä. Tutkiva teatteri ei tutki maailmaa ja sen ilmiöitä vain tehdäkseen teatteria, siis itseään varten, vaan muiden elämänalueiden apuna ja palveluksessa. Se on soveltavan teatterin muoto, joka asettaa toiminnallisuutensa muiden käyttöön. "


Katso myös:
soveltava teatteri

Lähteet:
Mehto (toim.)2008, Draamamenetelmät ja tieto, s. 142


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License