Mitä työvaiheita tarvitaan?

Näytelmien kirjoittaminen on kunniallisin tapa puhua itsensä kanssa ristiin.
Tom Stoppard

Kirjoittaminen on monimuotoista ja ryöpsähtelevää työtä. Ryhmässä kirjoittamista helpottaa, että työryhmällä - tai ainakin ryhmän vetäjällä - on mielikuva niistä vaiheista, joiden kautta ryhmä kulkee, kun tekstiä luodaan.

Käsikirjoittajia ja kirjailijoita on monenlaisia, ja kukin luo ajan saatossa omat työtapansa. Monesti samaan aikaan saattaa olla käynnissä monia eri työvaiheita. Vaiheet tarjoavat tukipuut, joiden varassa vetäjä ja ryhmä voivat työskennellä rauhassa niin, ettei heti ensimmäisen tehtävän kohdalla kukaan vaadi täydellistä, valmista käsikirjoitusta.

Kirjoittamisprosessin voi jakaa kolmeen vaiheeseen:

Alkuvaihe
Ryhmän käynnistyminen ja ideointi
Keskivaihe
Kirjoittaminen
Analyysi
Rakenne
Loppuvaihe
Käsikirjoituksen viimeistely ja ryhmätyöskentelyn päättäminen
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License