Versio

Kirjoittaminen on versioiden kirjoittamista. Huonon, hyvän ja erinomaisen kirjoittajan ero on usein verrannollinen kirjoitettujen versioiden määrään. Ensimmäisenä mainittu kirjoittaa yhden version, toisena mainittu viisi versioita ja jälkimmäinen kymmenen. Draaman kirjoittaminen on ennen muuta kestävyyslaji. Jokainen kirjoitusprosessin vaihe – logline, synopsis, treatment, kohtausluettelo, käsikirjoitus – kirjoitetaan useita kertoja ennen kuin se on valmis.

Ensimmäisen käsikirjoitusversion kohdalla on usein tärkeää vain tuottaa tekstiä ja saada käsikirjoitus kirjoitettua alusta loppuun. Vasta kun on tekstiä paperilla, niin sitä on mahdollista alkaa parannella. Ensimmäinen versio kannattaa kirjoittaa nopeasti, eikä olla huolissaan oikeinkirjoituksesta, toistosta tai palata korjaamaan jo kirjoitettua tekstiä.

Toisen version kohdalla on osattava analysoida tekstiä. Tällöin kirjoittajan kokemus, oppi ja palautteen antajat astuvat kuvioihin. Pienen kirjoitustauon jälkeen kirjoittaminen on hyvä aloittaa lukemalla käsikirjoitus läpi ja merkitsemällä korjauksia, poistoja, lisäyksiä, ideoita ja hyviä tekstikappaleita.

Toisen version kirjoittaminen voi sisältää tarpeettomien kohtausten poistamista, kohtausten ja henkilöiden yhdistämistä toisiinsa, juonen loogistamista, kohtausten rakenteen hiomista sekä henkilöiden luonteiden esilletuomista että vastustajan roolin terävöittämistä.

Useamman version jälkeen kun rakenne ja henkilöt toimivat hyvin, eikä enää tunnu mielekkäältä korjata käsikirjoitusta, ja kun kirjoittaja on valmis lähettämään tekstin eteenpäin, niin tällöin kannattaa kiinnittää huomio oikeinkirjoitukseen ja lauseiden varioivaan rakenteeseen sekä sanojen rikkaaseen käyttöön.

Versioiden kirjoittamisessa on oleellista, että kirjoittaja pystyy näkemään tekstin heikkoudet ja löytää oikeat työkalut niiden korjaamiseen. Oman tekstin korjaamisen tekee vaikeaksi se, että kirjoittajalla on usein tunnepitoinen suhde omaan tekstiinsä, eikä kirjoittaja pysty näkemään, mikä omalle tekstille on parasta. Kun omalle tekstille sokeutuu, niin opas auttaa perille. Käsikirjoittajalla on yleensä apunaan dramaturgi ja kirjailijalla kustannustoimittaja. Lisäksi kirjoittaja voi pyytää palautetta arvostelupalveluista, kirjoittajapiiristään, kirjoituskurssillaan sekä kirjoittavilta ystäviltään.

Palautteen vastaanottaminen on suuri osa kirjoittaja työtä ja se on yhtä tärkeää kuin itse kirjoittaminen. Kehuja ei kannata odottaa, koska kehut eivät ole olleet alun perinkään syy kirjoittamiseen, vaan kirjoittamisen syy on ollut jokin asia, mikä kiinnostaa ja koskettaa kirjoittajaa. Palautetta tulee aina, ja palautteesta tulee olla kiitollinen ja iloinen. Joku on jaksanut lukea tekstin ja miettiä sitä, miten siitä saisi paremman sekä miten sitä, miten esittäisi asian asiallisesti kirjoittajalle.

Usein on niin, että palaute osuu oikeaan, ja niissä tapauksissa kun kirjoittaja ei ole samaa mieltä palautteen antajan kanssa, hän ei ole valmis tekemään työtä seuraavan version eteen. Joskus on kyllä mahdollista, että palaute on annettu kiireen keskellä tai sen antaa huonosti tekstin lukenut ihminen tai ihminen, joka kiinnostunut aivan toisenlaisesta tarinasta. Tällöin on hyvä saada palautetta ainakin kahdesta eri lähteestä ja joka tapauksessa kirjoittajan pitää analysoida palaute ennen kuin ryhtyy työhön.

On olemassa kahdenlaista palautetta tuhoavaa ja rakentavaa. Tuhoava repii tekstin lause lauseelta riekaleiksi. Se saa kirjoittajan vannomaan, ettei enää ikinä kirjoita enää sanakaan. Tällaiset palautteenantajat ovat vaarallisia, ja voivat aiheuttaa pysyvää tuhoa. Heitä pitää välttää henkeen ja vereen. Rakentava palaute rakentaa uutta tekstiä antamalla kirjoittajalle työkaluja, ajatuksia, lähestymiskulmia, osviittoja sekä rakentaa kirjoittajan itsevarmuutta ja saa hänet innoissaan rientämään kirjoittamaan uuden version.


Lisätietoa internetissä:
Katso mitä näytelmäkirjailija Joan Holden puhuu versioiden kirjoittamisesta
Katso mitä kirjailija Keith Gray opastaa version kirjoittamisesta
Linkkejä maksullisiin arvostelupalveluihin
Pirkkalaiskirjailijoiden edullinen arvostelupalvelu (myös draamateksteille)


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License