Yhteisöllinen käsikirjoittaminen

Mitä on yhteisöllinen käsikirjoittaminen?

Wikipedian mukaan

Yhteisö on esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä.[1] Yhteisön käsitteen merkityksestä ei olla yksimielisiä.[2]

Käsikirjoittaminen taas tarkoittaa esityksen tai elokuvan, eli esitettäväksi tarkoitetun materiaalin kirjoittamista.

Yhteisöllinen käsikirjoittaminen on siis kirjoittamista, jossa tietty, yhteentullut joukko (hevosharrastajia, teatterintekijöitä tai saman kylän asukkaita) luo yhteistä käsikirjoitusta. Usein kirjoittajilla on jotain, joka heitä yhdistää - aatemaailma, elämäntapa tai asuinpaikka.Yhdessä voidaan kirjoittaa näytelmä, sarjakuva tai vaikka juhlien rakenne ja kulku.

Yhteisölliseen käsikirjoittamiseen liittyy teatterissa moniäänisyyden ja moninäkökulmaisuuden arvostus yhden henkilön vision sijaan. Idea saattaa lähteä liikkeelle joltakulta ja kehittyä seuraavalla, kolmas kääntää sen ympäri ja neljäs kirjoittaa idean pohjalta kohtauksen. Yhtä omistajaa tai neron arvoa saavaa taiteilijaa ei idealle ja tekstille tällöin ole, vaan teksti syntyy sinkoiluna, pongahteluna ja oivalluksina eri tekijöiden kesken.

Käsikirjoitus saattaa syntyä monilla tavoin: voi olla, että ryhmän vetäjä luo tekstille valmiit kehykset, teeman ja maailman, joiden sisällä hän pyytää kirjoittajilta vaikkapa kohtauksia, joissa kaikki muuttuu tai kohtauksia, joissa päähenkilö lähtee matkalle tulevaisuuteen. Tai liikkeelle voidaan lähteä kauempaa, niin, että ryhmä itse suunnittelee jokaisen työvaiheen aiheen valinnasta rakenteen luomiseen.

Jokaisella ryhmällä on omat työtapansa ja eri ohjaajilla/ryhmänvetäjillä erilaisia työprosesseja. Monet yhteisöllisen käsikirjoittamisen parissa työskentelevät myös lukevat itsensä hieman eri perinteeseen teatterin tekemisen kentällä (ks yhteisöteatteri, devising, nykyteatteri). Usein ryhmä suunnittelee esitystä myös näyttämöharjoitusten avulla, improvisoiden ja kokeillen erilaisia kohtauksia.

Taustaa ja tekijöitä

Eräs nykyteatterin piirre on esitystä valmistavan työryhmän perinteisten roolien murtuminen. Perinteisesti ohjaajan ja käsikirjoittajan työksi ajateltu esityksen rakentaminen saatetaan jakaa ryhmän kesken, ja toisinaan myös yleisö voi toimia esityksen ideoijana tai esiintyjänä. Yhteisöteatterissa tärkeänä nähdään ihmisten välinen vuorovaikutus ja myös teatterin, yhteisön ja yhteiskunnan välinen keskustelu.

Tämä kehitys on vaikuttanut myös käsikirjoittamisen tapoihin. Työryhmät voivat osallistaa yhteisöä käsikirjoittamiseen eri tavoin: saatetaan pyytää ideoita tai kirjeitä, joiden avulla käsikirjoitusta tehdään, tai esityksen materiaalina voidaan käyttää kirjoituskilpailun satoa, kuten Emilia Pöyhösen käsikirjoittamassa Leipäjonoballadissa. Työryhmä voi itse olla yhteisö, joka valmistaa käsikirjoituksen yhdessä - Forced Entertainment työskentelee haarukoimalla eri tavoin (lukemalla, kirjoittamalla, kokeilemalla näyttämöllä) esiin sitä, mikä ryhmää kiinnostaa. Tim Etchells toimii ryhmän kirjoittajana, mutta kaikki osallistuvat esityksen valmistamisprosessiin lukemalla, kirjoittamalla ja rakentamalla omaan tekemisen alaansa liittyviä ehdotuksia.

Yhteisöllinen käsikirjoittaminen on usein toiminnallista, ja monia eri työtapoja käytetään: improvisointia, demoja, tekstinpätkiä ja keskustelua. Yhteistä useille prosesseille on rakenne: aloitus ja ideointi, kirjoittaminen ja jatkotyöstö ja loppupuolella tekstin/esityksen kasaaminen, järjestäminen, muokkaaminen ja uudelleenkirjoittaminen.

Teatterin ulkopuolella eräs suuria yhteisöllisiä kirjoitusprojekteja on kansainvälinen wikipedia. Wikipediaa luovassa verkkoyhteisössä jokainen voi olla osallinen artikkelien muokkaamiseen. Samalla jokaisella on vastuu tekstin faktoista ja kirjoitusasusta. Verkossa yhteisöllistä kirjoittamista harjoitetaan suuressa määrin - ehkä teatterin yhteisöllisyys ja verkon yhteisöllisyys voivat kohdata uudessa kirjoittamisen tavassa, yhteisöllisessä verkkokäsikirjoittamisessa.


Katso myös esimerkit:
Ammatinvalintatesti Nuorten yhteisöllinen kirjoitusprosessi tulevaisuuden valinnoista
Erilaisia käsikirjoituksia Metropoliassa Dramaturgi Sussa Lavosen haastattelu
Free hugs Nuorten yhteisöllinen kirjoitusprosessi rakkauden kaipuusta
Kolmen koululuokan oopperalibretto Yhteisöllinen kirjoitusprosessi ala-asteen oppilaille
Nostalgia 1.10 Yhteisöllinen käsikirjoitusprosessi Turun Ylioppilasteatterissa

Lähteet:
Koskenniemi Pieta 2007, Osallistava teatteri, devising ja muita merkillisyyksiä
Tim Etchells 1999, Certain Fragments

Lisätietoa internetissä:
Kirjoittajan ABC-kortti / yhdessä kirjoittaminen
Forced Entertainment


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License